lyoshko: (Default)
lyoshko ([personal profile] lyoshko) wrote2014-01-14 09:52 pm

Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк
Третій день поїздки. Залишаємо Керч, фініш у Курортному. Останній раз переїдемо від Чорного моря до Азовського.

1. Сьогодні встали пізніше, о 8. На базарі придбали 3 запасних камери, і набір з 48 латок! Цього, думаємо, має вистачити на кілька днів. Дірок за ніч стало більше, замінили камери на нові.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

Виїхали близько 9:45. У єдиному за сьогодні селі Бондаренкове на виїзді присіли відпочити у тіні. І добре, що присіли: присівши, згадали, що у нас пару літрів води на день!! В терміновому порядку я зганяв і притягнув з магазину 2.5 літри холодного кваску. Квасок добре спожився у тій тіні. Вода у Криму це серйозне діло.

2. Булганакський ставок і корівки
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

3. Степ!
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

4. У долині знаходяться грязьові вулкани
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

5. То такі дивні штуки, з яких витікає грязь.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

6. Їх там кілька штук таких
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

7. Великий грязьовий ставок навіть є
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

8. Сюди, кажуть, краще не заходити! На наших очах дитину витягали звідти (трошки)
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

9. Потічки. Купка людей: сюди приїхало кілька машин і ще два велосипедисти
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

10. Ляпсь!
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

11. Довго ми на ті вулкани не дивились, бо ж сонце є, а тіні немає взагалі. Підйом до моря
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

12. Ще підйом. Море за он тим перевалом (130 метрів)
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

13. Ось воно. Далі вже тільки спуск, хух
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

14. Схили на північну сторону радують невипаленою рослинністю
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

15. Навіть зелено!
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

16. Виїхали до моря за 3 км від того місця, де вчора з моря ввечері з'їхали
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

17. Спустились на такий от пляжик. Пляж тільки наш. Одначе тінь була лише від кущів і лише на півголови
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

18. А це погляд назад.. Піднімаємося на висоту 125 метрів. Кожен такий підйом це нелегких 25 хвилин. А ми сьогодні ще й з усіма речами
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

19. Пейзажі сьогодні цікаві 100% часу.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

20. Піднялися, тепер трохи вниз на дорогу вздовж моря
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

21. Плавний спуск, кльово
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

22.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

23.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

24. На фоні видно мис Зюк, десь там плануємо заночувати
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

25. Краса ацька весь день!
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

26.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

27. Вниз
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

28. Пейзаж такий
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

29. Пейзаж через 3 хвилини такий
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

30. Знову на морі. Це ще чудесніший піщаний пляж, де жодної душі не видно ніде! Покупались, вода чистенька, тепла
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

31. А після пляжу, звісно ж, підйом. 90 метрів
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

32. Така довгоочікувана тінь. Робимо перерву у підйомі..
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

33. Завжди красиво
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

34. О 16:30 виїхали на цивізіовану дорогу до Курортного. Далі легше.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

35. Сараї
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

36. О 17:00 були у Курортному. Якась дивна церква
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

45 хвилин ми моталися селом у пошуках житла. Це багато, враховуючи, що здається житло у кожному дворі.
Шукали довго, бо не вважаємо ціни 200–600 грн відповідними цим сараям. Але навіть за такі гроші нас брати не хотіли на одну ніч бо після нас, бачте, ще треба постіль прати. Що ці люди будуть робити, якщо море зникне?

37. Знайшли врешті таку кімнатку за 140 грн.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

Також зганяли в магазин, купили продуктів і води. Води у Курортному немає, з крану у дворі тече солона (в душі теж), воду можна лише купити.

38. Поїхали ми на єдину радість того села – мис Зюк
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

39. Де проводжали сонце до завтра
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

40. Мис Зюк дуже приємний. Гарно також, що всі ті ліниві пляжники зі своїх сараїв до мису проводжати сонце не дуже доходять
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

41. Сонце провели, посиділи ввечері ще на березі моря. Вітру під вечір не було зовсім. Море спокійне. Раненько лягли спати.
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

44 нелегких, дуже пейзажних кілометри за сьогодні
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк

Берегом морів 1. У пошуках моря в Керчі
Берегом морів 2. Море знайшлось
Берегом морів 3. Вулкани, море, мис Зюк
Берегом морів 4. Караларські степи
Берегом морів 5. Щолкіне


Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.