lyoshko: (Default)
[personal profile] lyoshko
Поїздка у Переяслав
Приїхавши з Бобровиці, на другий день я зганяв у Переяслав.

1. Виїхав з Жовтневого о 9:30. Спека, корови ховаються під деревами
Поїздка у Переяслав

2. Після с. Козлів поїхав полями, лісами
Поїздка у Переяслав

3. Пісками.. Через спеку піски сьогодні дуже надокучливі
Поїздка у Переяслав

4. Так я виїхав до мальовничого ставка (водосховища? розишрення?) на річці Трубіж (біля с. Леніне)
Поїздка у Переяслав

5. Водичка і соняхи
Поїздка у Переяслав

6. Посидів у тіні, поєднуючись з природою:)
Поїздка у Переяслав

7. Заїхав у с. Гайшин, і випадково наштовхнувся тут на стару дерев'яну церкву (1884), яких вчора вже надивився багато
Поїздка у Переяслав

8. З Гайшина видно переяславський скайлайн, який складається з двох церков:)
Поїздка у Переяслав

9. Доїхав до Переяслава. Борисоглібська церква (1839) з самого краю міста не вразила
Поїздка у Переяслав

10. Неясна стрьомна голова у якомусь богом забутому скверику
Поїздка у Переяслав

11. Місто над річкою Альтою
Поїздка у Переяслав

12. Тут річка широка
Поїздка у Переяслав

13. Стадіон
Поїздка у Переяслав

14. Школа №3
Поїздка у Переяслав

15. Гімназія
Поїздка у Переяслав

16. Парковка
Поїздка у Переяслав

17. Ще одна з нескінченних переяславських церков
Поїздка у Переяслав

18. Проїхався Стогніївським шляхом. Починається він з підвісного мосту через Трубіж
Поїздка у Переяслав

19. А далі дамба через якісь болота до педагогічного університету
Поїздка у Переяслав

20. Успенський собор (1896)
Поїздка у Переяслав

21. Пам'ятник про воз'єднання з рашкою
Поїздка у Переяслав

22. Монастир
Поїздка у Переяслав

23. З маленьким храмом на даху:)
Поїздка у Переяслав

24. Поряд річка Альта впадає у Трубіж. Ось вона, Альта – зелена канавка під місточком. Порівняйте з 11-12 фотками!
Поїздка у Переяслав

25. Неподалік є неофіційний вхід у знаменитий Музей народної архітектури та побуту
Поїздка у Переяслав

26. Покатався там
Поїздка у Переяслав

27. Поховався від спеки у тіні
Поїздка у Переяслав

28. У музеї повно дерев'яних церков, на які я вже надивився за два дні:)
Поїздка у Переяслав

29. У цій – музей космонавтики
Поїздка у Переяслав

30. У цій – взагалі склад якихось девайсів
Поїздка у Переяслав

31.
Поїздка у Переяслав

32.
Поїздка у Переяслав

33.
Поїздка у Переяслав

34.
Поїздка у Переяслав

35. Дуже багато чого там у музеї є. Хто не був – дарма не був.
Поїздка у Переяслав

36. Я ж був багато разів, тому, побувши дві години, вирушив далі
Поїздка у Переяслав

37. За півгодини доїхав до с. Воскресенське. Тут був маєток Каневських, палац і всяке таке. До цього часу лишилися лише руїни церкви. До цих руїн довелось пробиратися через чагарники
Поїздка у Переяслав

38. Церква незвична, величезна всередині
Поїздка у Переяслав

39.
Поїздка у Переяслав

40. Їду у напрямку с. Строкова. Земля на рідкість суха. Камаз здіймає цілі хмари пилу!
Поїздка у Переяслав

41.
Поїздка у Переяслав

42. Стара скромна церква у с. Строкова
Поїздка у Переяслав

43. Після села мене знову чекали піски
Поїздка у Переяслав

44.  Через той пісок навіть якось навернувся з велика:(
Поїздка у Переяслав

45. Козулі стрибають у лісі
Поїздка у Переяслав

46. Хух! Через годину блукання лісами-полями був радий побачити хати!
Поїздка у Переяслав

47. Стара школа у с. Жовтневе (Студеники)
Поїздка у Переяслав

Приїхавши знову до баби, заночував, щоб далі продовжити міжобластні поїздки:)

88 км за сьогодні
Поїздка у Переяслав

Далі буде
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lyoshko: (Default)
lyoshko

May 2014

S M T W T F S
    123
45678910
1112131415 16 17
18 19 2021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 11:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios